Portal

II Zielonogórskiego Przeglądu Twórczości Osób Starszych i Niepełnosprawnych, odbędzie się 22 listopada w Teatrze Lubuskim w godzinach 9.00-15.30. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Petra”, które działa w Zielonej Górze, a jego celem jest szerzenie działalności na rzecz aktywnego udziału w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i innych, którym grozi wykluczenie lub wykluczonych.  Przegląd odbywa się po raz drugi. Poprzedni odniósł ogromny sukces. Dla występujących był wielką szansą, by wystąpić przed innymi, by stanąć na scenie, szczególnie nasi seniorzy bardzo to przeżywali. Entuzjastyczna reakcja zwrotna zmotywowała nas, by zorganizować kolejny raz imprezę, która tak wielką radość sprawia naszym podopiecznym. 


Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Miasta Zielona Góra i z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz pomoc rzeczową i finansową od wielu sponsorów. Uczestnikami spotkania są podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziennego Pobytu. Liczba uczestników: około 150, wszystkich nawet 300 osób. Impreza odbędzie się w Teatrze Lubuskim i trwać będzie od 9.00 do 15.30. Większa część to będą występy grup i solistów, po wszystkich występach czas na poczęstunek, a następnie wystąpi Tomasz Kamiński z zespołem. Impreza zakończy się ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. Bardzo nam zależy na obecności mediów, ponieważ chcielibyśmy, by Osoby Niepełnosprawne były aktywnymi członkami społeczności lokalnej. By inni mieszkańcy mogli zobaczyć ich talenty, możliwości ale również radość.

Reklama
null