Portal

Przeczytać rzeźbę. Antologia piśmiennictwa o rzeźbie z lat 1957–1981

Ukazała się najnowsza publikacja poświęcona rzeźbie współczesnej. Jest to wybór tekstów krytycznych pod red. prof. Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery oraz dr Anny Marii Leśniewskiej.

 

Potrzeba powstania niniejszej publikacji wynikała z fascynacji materią rzeźby, która wraz ze zmianą paradygmatu sztuki, objęła obszar szeroko rozumianej sztuki przestrzeni.

Wybór tekstów znajduje się również na portalu: http://przeczytacrzezbe.sztuka.edu.pl/


 

Reklama
null