PortalOd 6 marca Dom Jana Matejki zaprasza na nową wystawę pt. Matejkowie. Następne pokolenie. Dzięki wizycie w oddziale MNK zwiedzający mogą poznać bliżej nie tylko życie Jana Matejki, ale także jego dzieci i wnuków.


Wystawa jest zbiorem pamiątek związanych z dziećmi Jana Matejki, tj.: Tadeuszem

(1865–1911), Heleną po mężu Unierzyską (1867–1932), Beatą po mężu Kirchmayer (1869–1926), Jerzym (1873–1827) i Reginą (1878–1878) oraz wnukami. Scenariusz całej ekspozycji jest repliką pierwszego scenariusza z 1898 roku.


Wystawa Matejkowie. Następne pokolenie wkomponowana w stałą ekspozycję ma podkreślić wieloletnie zaangażowanie dzieci i wnuków artysty w powstanie pierwszego muzeum biograficznego na ziemiach polskich oraz zwrócić szczególną uwagę na rolę darczyńców.


Poznajemy rodzinę Matejków za pośrednictwem karykatur i szkiców kompozycyjnych

do portretów autorstwa samego Mistrza. Bogaty zbiór pamiątek rodzinnych uzupełniają prace stworzone przez jego dzieci. Zaangażowanie w rozwój artystyczny latorośli ujawniają liczne próby malarskie, rzeźbiarskie, rękopisy utworów literackich i poetyckich opatrzone uwagami ojca.

Na starych, pozowanych fotografiach odnajdziemy kompozycje dobrze znane z dzieł samego Mistrza Matejki. Wśród portretów mamy prace Józefa Unierzyskiego (zięcia Jana Matejki)

czy prace malarskie i rzeźbiarskie córki artysty – Heleny Unierzyskiej. Ponadto, na ekspozycji znajduje się bogaty zbiór fotografii rodzinnych, listy, oficjalne dokumenty, pamiątki jubileuszowe, wyrazy uznania, a także przedmioty z prywatnej kolekcji rodzinnej.


Wystawa ujawnia, że Matejko był także aktywnym działaczem społecznym. Swoje społeczne

i patriotyczne zaangażowanie przeniósł na kolejne pokolenia. Istotny element wystawy stanowią prace i materiały archiwalne pochodzące z przełomu końca XIX oraz początku XX wieku, które są świadectwem działalności patriotycznej i społecznej rodziny Matejków. Córka artysty – Helena pomagała przy formowaniu Legionów Polskich, a później prowadziła prace charytatywne dla ofiar I wojny światowej. Jej wysiłek został doceniony i w 1932 roku została odznaczona Medalem Niepodległości od Prezydenta RP. Z kolei, jeden z bratanków – Jan został odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa za udział w wojnie w 1918 roku.


Wszystkie te pamiątki dowodzą, że w domu Matejków życie rodzinne łączyło się z życiem twórczym, a społeczne i patriotyczne zaangażowanie pozwoliło zachować dziedzictwo, które możemy podziwiać po dzień dzisiejszy.

Reklama
null