Portal

Już tylko do 14 października w Spichrzach nad Brdą można obejrzeć wystawę czasową „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki”. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, świętujące w tym roku jubileusz 95-lecia, prezentuje na niej najcenniejsze obiekty pozyskane w ciągu ostatnich 10 lat. 

Odwiedzający wystawę mają okazję zapoznać się z aktualnymi kierunkami rozwoju Muzeum. Na wystawie zobaczymy uporządkowane tematycznie eksponaty reprezentujące różne dziedziny, m. in. malarstwo, grafikę, historię farmacji, muzyki czy techniki. Warto zwrócić uwagę na różnorodność źródeł pozyskiwania nabytków oraz ich nierzadko pieczołowitą konserwację. Ekspozycję uzupełniają tworzące kontekst obiekty pozyskane we wcześniejszych latach. Z myślą o najmłodszych zwiedzających przygotowano kącik edukacyjny przybliżający pracę w Muzeum. Zapraszamy!        

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11             

Wystawa czynna do 14 października            

Il. 1. – Fotografia z wernisażu wystawy „Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej” (fot. W. Woźniak)

Il. 2. – Baner promujący wystawę „Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej”

Il. 3. – Fotografia prezentująca wystawę „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki” (fot. W. Woźniak)

Il. 4. – Baner promujący wystawę „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki”

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wyraża zgodę na opublikowanie załączonych materiałów graficznych wyłącznie w artykułach o wystawach, których fotografie dotyczą. Po wykorzystaniu w w/w celu należy zdjęcia trwale usunąć z bazy Danych. Dalsze wykorzystywanie materiału przekazanego wymaga uzyskania zgody Muzeum na piśmie pod rygorem nieważności. Prosimy o podpisywanie zdjęć.

Reklama
null