Widżet Tabela wyświetla wydarzenia w formie stronicowanej tabelki. Poza podstawowymi informacjami (nazwa i data imprezy) widżet może wyświetlać dodatkowo kolumny zawierające: tagi, lokalizację, kategorię oraz organizatora. Można również określić liczbę wierszy, wyświetlanych na jednej stronie.

 

Podczas generowania widżetu Tabela istnieje możliwość określenia, jakie  informacje o wydarzeniu  mają zostać zawarte w widżecie:

  • lokalizacja, w której odbywa się wydarzenie
  • kategoria, do której przypisana jest impreza
  • tagi charakteryzujące wydarzenie
  • organizator wydarzenia

Przedstawiony obok widżet został osadzony za pomocą JavaScript, dzięki czemu możliwe jest osiągniecie efektu opływania tekstu wokół widżetu (widżet doskonale integruje sie ze stroną).

W dalszej części strony przedstawiono dwa widżety osadzone za pomocą IFRAME. Widżety nieco gorzej integrują się ze stroną, jednak w niektórych sytuacjach integrację można uznać za wystarczająco dobrą, szczególnie jeśli widżet zajmuje cała szerokość strony.

Pierwszy z widżetów ma standardowe style CSS, drugi z nich ma dostosowany wygląd za pomocą CSS. Zmienione zostały kolory oraz szerokości kolumn, dzięki czemu widżet dopasowany jest do szerokosci strony (bez tych modyfikacji byłby znacznie węższy).

Należy pamiętać, iż tylko jeden widżet Tabela może zostać osadzony poprzez JavaScript na jednej stronie. Jeśli chcemy mieć ich więcej, pozostałe muszę być osadzone poprzez IFRAME, tak jak zostało to zrobione w naszym przypadku.