Widżet Mapa umożliwa wyświetlenie wydarzeń w formie mapy Google. Zalecamy określenie kryteriów wyszukiwania tak, aby obejmowały zwarty obszar (np. określony region lub liczbę kilometrów od określonego punktu). Należy podać liczbę wyników, które będą wyświetlane (maksymalnie 200). Pamiętaj, że mapa może ładować się wolno i być nieczytelna przy liczbie wydarzeń większej niż ok. 100. Jeśli Twoje kryteria wyszukiwania zwrócą więcej wyników, wyświetlone zostaną pierwsze pod względem chronologicznym. 

Po najechaniu kursorem na znacznik pojawi się okienko przestawiające szczegóły wydarzenia. Po kliknięciu w nazwę imprezy, użytkownik zostanie przekierowany na stronę wydarzenia.

Przykład 1: Do wyswietlenie widżetu wybrano mały obszar, widżet doskonale nadaje się do zobrazowania małej liczby wydarzeń odbywających się na niewielmkim obszarze.

Przykład 2: Mapa wyswietlana jest na pełną szerokość strony i obrazuje wydarzenia odbywające się na terenie całej Polski.

W obu przykładach widżet osadzony jest za pomocą IFRAME (jedyna dostępna metoda). Widżet doskonale integruje się z zawartością strony.