ZASADY OGÓLNE

KIWIPortal gromadzi wydarzenia z wielu różnorodnych dziedzin. I choć każda kategoria posiada własną stronę domową, należy pamiętać, że KIWIPortal jest przede wszystkim wyszukiwarką wydarzeń. Dlatego dodawane zapowiedzi muszą być aktualne, sprawdzone i rzetelne.

Zależy nam, aby w wyszukiwarce KIWIPortal znalazła się ich jak największa liczba. To nasz priorytet, dlatego nie wymagamy zamieszczania opisów imprez, a jedynie podstawowych informacji.

Dodawanie wydarzeń do KIWIPortal wymaga posiadania konta w systemie. Wydarzenia do bazy KIWIPortal mogą dodawać Organizatorzy, Partnerzy i Użytkownicy.

Do każdego rodzaju konta przypisane są inne rodzaje uprawnień związanych z dodawaniem wydarzeń:

  • Organizatorzy mogą dodawać wydarzenia oficjalne we wszystkich kategoriach i regionach Polski,
  • Partnerzy mogą publikować wydarzenia w ramach kategorii i/lub regionów, do których są przypisani,
  • Użytkownicy mogą dodawać jedynie tzw. wydarzenia nieoficjalne. Informacje o nich nie podlegają autoryzacji przez administratora portalu i są wyświetlane jedynie wtedy, gdy podczas wyszukiwania zostanie wybrana opcja „Wydarzenia nieoficjalne". 

Rejestracja w KIWIPortal oraz dodawanie wydarzeń jest bezpłatne. Nie pobieramy również opłat za wyróżnianie i polecanie imprez. Każdego, bez względu na to czy zamieszcza informacje o imprezach na skalę ogólnopolską, czy wydarzeniach lokalnych - obowiązują te same zasady.

DODAWANIE WYDARZEŃ

KATEGORIA

Podstawowym parametrem ułatwiającym użytkownikowi znalezienie imprezy jest jej kategoria. W KIWIPortal znajduje się blisko 300 odrębnych kategorii tematycznych przedstawionych w postaci drzewa.

INFORMACJE PODSTAWOWE I DODATKOWE

W tej sekcji znajdują się podstawowe informacje na temat organizowanego wydarzenia: jego tytuł, data, opis lub link do strony na której użytkownik znajdzie szczegółowe informacje na temat danego...

LOKALIZACJA

W tej sekcji użytkownik znajdzie informacje o lokalizacji imprezy. Lokalizację można wybrać z naszej bazy bądź wpisać ją ręcznie.

TAGI

Tagi są przydatne podczas wyszukiwania konkretnych wydarzeń. Przypisanie danego tagu do wydarzenia powoduje związanie z nim, dzięki temu Użytkownicy będą mogli łatwo odnaleźć interesujące ich...

ORGANIZATOR

W tej sekcji istnieje możliwość wskazania organizatora danej imprezy.

USUWANIE I EDYCJA WYDARZEŃ

Zarejestrowani organizatorzy posiadają uprawnienia do edycji wydarzeń, które sami utworzyli bądź zostali w nich oznaczeni jako organizator. Pozostali użytkownicy mogą edytować tylko imprezy,...

DODAWANIE CYKLI IMPREZ

TWORZENIE CYKLU

Specyficznym rodzajem wydarzeń są cykle imprez powiązanych ze sobą tematycznie, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu. Mogą to być wydarzenia odbywające się wiele razy w ciągu...

DODAWANIE WYDARZEŃ DO CYKLU

Do cyklu w dowolnej chwili można dodawać pojedyncze wydarzenia , które są ze sobą powiązane określony sposób. Jedno wydarzenie może być przypisane tylko do jednego cyklu. Wydarzenia do cyklu...

USUWANIE WYDARZEŃ Z CYKLU

Aby odłączyć pojedynczą imprezę od cyklu, należy przejść do edycji wydarzenia. Następnie kliknąć "Odłącz" oraz "Zapisz i zamknij":