Portal

Prawo reguluje wiele sfer naszego życia społecznego. Bez niego żylibyśmy w anarchii - przepisy pozwalają zachować względny ład i porządek. W prawie określone są różne normy postępowania w określonych sytuacjach, a zatem także zasady nabywania określonych dóbr. Do takich dóbr, których zasady posiadania są ściśle regulowane przez prawo, należy broń. Jeśli chcemy legalnie mieć w swoim posiadaniu karabiny lub pistolety lub inne rodzaje broni, powinniśmy zapoznać się z ustawą o broni i amunicji z 1999 roku. Dla osób zainteresowanych militariami i bronią wiedza tam zawarta może być niezwykle cenna. Co możemy w niej znaleźć i czemu jest to takie ważne?


Co reguluje ustawa?

Odpowiedź na pytanie, co swoim zakresem obowiązywania obejmuje ten akt prawny, daje nam już Art 1. ustawy. Najważniejsze informacje zostały zatem zawarte już na wstępie. Możemy w nim przeczytać, że: “Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.” Warto dodać, że przepisy te mają ważność w odniesieniu do ludności cywilnej, natomiast nie dotyczą one różnych służb mundurowych, czyli np. wojska i policji. W ich przypadku uregulowane zostało to w innych aktach prawnych.


Ustawa odnosi się do różnych rodzajów broni. Co ciekawe, reguluje kwestie związane z nabywaniem i posiadaniem nie tylko broni palnej i broni pneumatycznej (np. wiatrówek), ale też broni białej, czyli na przykład kastetów, które są częstym wyborem osób, którym zależy na możliwości samoobrony.


W centrum zainteresowania ustawy stoją nie tylko zagadnienia związane z obrotem bronią. Ważną część aktu prawnego stanowią także kwestie związane z bezpieczeństwem na strzelnicach i różnego rodzaju jednostkach szkoleniowych. W ustawie znajdują się szczegółowe instrukcje odnośnie tego, jak powinna być zorganizowana praca takich miejsc i określa wytyczne dla regulaminów placówek.

Dlaczego warto to wszystko wiedzieć?

To wszystko ma znaczące konsekwencje dla naszego życia - dotyczy to zwłaszcza osób, które chciałyby w przyszłości bardziej zainteresować się bronią. Oni powinni przeczytać ustawę ze szczególną uwagą. Nie będzie zaskoczeniem, że w ustawie znajdują się jasno określone warunki różnych działań podejmowanych w kontekście pozwoleń na broń, czyli ich wydawania i cofania. Informacje te zawarte są w rozdziale 2, zatem osoby zainteresowane zdobyciem pozwolenia na broń właśnie tam powinny się kierować w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Niezależnie od tego, czy chcemy nabyć broń w celach sportowych, kolekcjonerskich, łowieckich czy jeszcze jakimś innym, powinniśmy robić to zgodnie z obowiązującym prawem. Ustawa o broni i amunicji uchwalona pod koniec ubiegłego stulecia szczegółowo opisuje wszystkie działania, jakie musi podjąć osoba zainteresowana zdobyciem uprawnień na posiadanie broni. Informuje także o warunkach, które muszą zostać spełnione by nadania takich uprawnień odmówiono. Znajomość własnych praw w tej kwestii może nam zatem dać prawną podstawę działania w sytuacji, gdy czujemy, że niesprawiedliwie nie udzielono nam pozwolenia broń.


W powiedzeniu, że nieznajomość prawa szkodzi jest dużo prawdy. Dlatego aby uniknąć zaskoczeń wynikających z niewiedzy, przed pójściem do sklepu z bronią warto wcześniej zapoznać się z przepisami dotyczącymi nabywania, użytkowania i przechowywania broni palnej. W ustawie znajdują się też bowiem przepisy karne, które określają konsekwencje prawne niewłaściwego posługiwania się bronią. Mowa tu zarówno o jej rejestracji, jak i przewożeniu lub przechowywaniu. Warto mieć tego świadomość, by posługiwać się bronią w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.  

Reklama
null