Portal

19 listopada 2018 o godz. 19.00, na Dużej Scenie w Teatrze Polskim w Poznaniu, odbędzie się muzyczno-teatralny performance „Droga do wolności”. Projekt powstał w oparciu o materiał dokumentacyjny, który stał się podstawą książki „Kronika świadków: dziewięć miesięcy ukraińskiej opozycji”, zainicjowanej przez ukraińską pisarkę – Oksanę Zabużko.

Przedstawienie odbędzie się dzięki wsparciu Ukrainian Cultural Foundation (Ukraińskiego Funduszu Kultury) oraz przy wsparciu organizacyjnym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Polska – Ukraina”, Konsulatu

Honorowego Ukrainy w Poznaniu i Teatru Polskiego w Poznaniu.

W projekcie biorą udział: Hala i Łesia Telniuk (członkinie projektu „Siostry Telniuk”, Zasłużone Artystki Ukrainy, autorki utworów muzycznych na podstawie ukraińskiej poezji klasycznej i współczesnej), Hryhorij Hładij (ukraińsko-kanadyjski aktor i reżyser przygotowujący przedstawienia na światowych scenach teatralnych), Nazar Stryhun (ukraiński aktor), a także francuski kwartet smyczkowy Quatuor Élysée (specjalizujący się w klasycznej i współczesnej muzyce kameralnej).

Od początku Rewolucji Godności duet „Siostry Telniuk”, poprzez własną twórczość, dzielił się z publicznością prawdziwymi wydarzeniami. Tak narodziły się pieśni według słów: Tarasa Szewczenki, Oksany Zabużko, Hali Telniuk i Iriny Bilyk.

Jak powiedziała Svetlana Alexievich, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 2015: te historie są historiami okaleczonej duszy, ludzie wierzą w te historie, ponieważ nie są one napisane przez autora, nie historyka, a przez żywych świadków. Te historie dla współczesnego człowieka – „oszukanego przez telewizję i książkę” – są sprawdzonym źródłem, któremu ufają.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ukrainian Cultural Foundation (Ukraińskiego Funduszu Kultury) – instytucji utworzonej w 2017 roku w celu promowania kultury i sztuki Ukrainy, różnorodności kulturowej, integracji kultury ukraińskiej w globalnej przestrzeni kulturowej. Działania Ukraińskiego Funduszu Kultury koordynowane są przez Ministerstwo Kultury Ukrainy.

  • 19 listopada 2018, godz. 19.00, Duża Scena
  • performance w języku ukraińskim z napisami w języku polskim
  • czas trwania: 1 godz. 50 min.
  • wstęp jest bezpłatny, wejściówki do odbioru w kasie Teatru Polskiego w Poznaniu od 9 listopada 2018 roku

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „POLSKA – UKRAINA” ORAZ KONSULAT HONOROWY

UKRAINY W POZNANIU

- https://www.facebook.com/ukrainska.wiosna/

- http://www.poznajsasiada.org

UKRAINIAN CULTURAL FOUNDATION (UKRAIŃSKI FUNDUSZ KULTURY)

- www.facebook.com/ucf.ua

- https://ucf.in.ua

- www.telnyuk.info

- http://telnyuk.info

SIOSTRY TELNIUK

- Archiwum zdjęć Centre Wallonie-Bruxeles (Paris):

https://onedrive.live.com/?

authkey=%21AEsI62mRelzLAbs&id=25AF757429F983E8%21457046&cid=25AF

757429F983E8

- Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=lanESbephdU

P A R T N E R Z Y I W S P Ó Ł O R G A N I Z A T O R Z Y P R O J E K T U

- http://teatr-polski.pl/dla-prasy/

- https://www.facebook.com/teatrpolskiwpoznaniu/

TEATR POLSKI W POZNANI

Reklama
null