Portal

SZTUKA I TECHNOLOGIA


Od 13 marca przestrzenie Galerii Miejskiej wypełnią się malarstwem i grafiką pięciorga artystów, dla których inspiracją i punktem wyjścia dla poszukiwań, zarówno formalnych, jak i tematycznych jest cyfryzacja i cyfrowe obrazowanie.


W wystawie httpaintings://  biorą udział Kamil Kocurek, Piotr Kossakowski, Katarzyna Rutkowska, Mariusz Wildeman i Jerzy Zajączkowski. Sztuka wymienionych artystów jest formalnie różnorodna, ponieważ wywodzi się z różnych - figuratywnych i abstrakcyjnych - konwencji przedstawieniowych. Jednak tym, co łączy twórców jest  czerpanie z estetyki związanej z rozmaitymi strategiami cyfrowego obrazowania. Twórcy przenoszą wprost na płaską powierzchnię płótna lub papieru przetworzone zgodnie z własną malarską wizją wizualne elementy, których podłożem zaistnienia są glitche, czyli błędy komputerowe ujawniające się w przesunięciach, powtórzeniach i kolorystycznych modyfikacjach powstałych w obrębie cyfrowo zapisanego obrazu, (Katarzyna Rutkowska, Piotr Kossakowski), piksele jako najmniejsze jednolite komponenty obrazu wyświetlanego na monitorze (Jerzy Zajączkowski) oraz aktualne i nieaktualne już techniki komputerowej wizualizacji (Mariusz Wildeman, Kamil Kocurek).


Jednakże różne sposoby cyfrowego obrazowania dla artystów zgromadzonych na pokazie są punktem wyjścia nie tylko dla formalnych, ale i dla tematycznych poszukiwań. Czerpiąc z estetyki usterki i rozmaitych konwencji projektowania graficznego, twórcy snują refleksje na temat relacji na linii człowiek-technologia. Mówią oni między innymi o zacieraniu się granicy pomiędzy światem realnym a wirtualnym, wskazują na wirtualną rzeczywistość jako na przestrzeń pozwalającą nam oswoić problemy świata realnego, wreszcie rozważają problem coraz silniejszego wkraczania komputerów w obszary, które dotąd były wyłączną domeną człowieka, a więc te związane z kreatywną, twórczą aktywnością.


Intencją zorganizowanej we wrocławskiej Galerii Miejskiej ekspozycji jest próba zdefiniowania relacji pomiędzy sztuką a technologią, znalezienie odpowiedzi na pytanie o aktualność i miejsce tradycyjnych mediów artystycznych w dobie powszechnej cyfryzacji. Jednakże wystawa w równej mierze skupia się także na zagadnieniach bardziej ogólnych, związanych z rolą i znaczeniem technologii w naszej codzienności. W końcu, proponuje ona namysł nad kondycją człowieka we współczesnej, stechnicyzowanej rzeczywistości.


Wernisaż połączony z DJ-setem CruzOe odbędzie się 12 marca (czwartek) o godzinie 18:00.

Wystawa httpaintings:// potrwa do 25 kwietnia 2020 roku. 

Reklama
null