projekt

Serwis KIWIPortal powstaje w ramach projektu „Imprezownia – internetowy serwis wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych" realizowanego w oparciu o umowę nr UDA.POIG.08.01.00-10-111/12


Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są wydatkowane w ramach
Działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu pełni Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa łódzkiego, tj.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi.

 Instytucją Zarządzającą Programem Innowacyjna Gospodarka jest
Minister Infrastruktury i Rozwoju. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni Departament Konkurencyjności i Innowacyjności.